Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Datacollectie en analyse systeem ten behoeve van een lakstraat.

Voor een meubelfabrikant is een datacollectie systeem gerealiseerd in de lakstraat. Met dit datacollectiesysteem worden diverse gegevens verzameld ten behoeve van de optimalisatie van het productieproces.


Doel van dit project was het verkrijgen van inzicht in het functioneren van een nieuw gebouwde lakstraat, en dit functioneren dan vervolgens te verbeteren:
 • Hoe is de beschikbaarheid van de machines. Welke storingen zijn er, hoe lang heeft het geduurd om deze op te lossen? Welke storingen moeten als eerste worden aangepakt?
 • Wat is de bezettingsgraad van de lakstraat. In hoeverre wordt de beschikbare capaciteit benut?

Om de stilstand te kunnen analyseren, heeft men ze in drie groepen verdeeld:
 • Technische storingen: de lakstraat staat stil omdat er iets kapot is aan de apparatuur.
 • Organisatorische stilstand: er zijn geen ophangers, er zijn geen producten omdat de voorgaande lijn stil staat en dergelijke.
 • Bedrijfsmatige stilstand: er zijn geen opdrachten.

Door deze indeling is men in staat de stilstand en storingen nauwkeurig te definieren, en de oplossingen daar te zoeken waar ze het beste kunnen worden aangepakt. Het resultaat is een toegenomen bezettingsgraad van 80% naar 92%. Mede hierdoor kan Lakwerk dat eerder moest worden uitbesteed nu in huis worden gedaan.

In de toekomst wil men ook nog de mogelijkheid hebben de lakstraat aan te sturen vanuit de planning. De planning maakt een plan voor product typen en kleur. De hiervoor benodigde informatie moet naar de machines worden gestuurd (recepten), en moeten aan de operators zichtbaar worden gemaakt (inhangen van de producten). Momenteel gebeurt dit nog handmatig.


De belangrijkste conclusies die voortgekomen zijn uit dit project:
 • Technische storingen duren vaak langer dan wordt gedacht. Waarschijnlijk omdat de mensen tijdens het oplossen van de storing intensief bezig zijn, 'vergeten ze de tijd'. Na afloop van de storing hebben ze niet meer in de gaten hoeveel uren ze hebben besteed aan het oplossen van de storing.
 • Vaak blijkt dat ze storingen na oplossing alweer vergeten zijn. Dit blijkt als volgt: behalve automatische registratie, moeten de monteurs ook een logboek invullen. Bij analyse van de storingen blijkt dat het logboek niet altijd wordt ingevuld. Indien een monteur hierop wordt gewezen blijkt dat de storing alweer is vergeten.
 • Storingen kunnen effectief worden aangepakt. Het heeft geen zin om veel energie te steken in een storing die slechts eenmalig is opgetreden. Belangrijker is het de veelvuldig voorkomende storingen aan te pakken.
 • De problemen kunnen duidelijk worden gedefinieerd. Hierdoor heeft men een goed inzicht in de werking, en kan men gerichter zoeken naar oplossingen.
 • Indien men een bepaalde oplossing kiest, kan met relatief snel inzicht krijgen of de oplossing effectief is, en indien nodig een andere aanpak kiezen.
 • Door het zichtbaar maken van de resultaten van een bepaalde aanpak, neemt de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers toe.

Meer info...