Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Realisatie van een glasfabriek.

Introductie.
Voor een beeldbuizenfabrikant is gewerkt aan de bouw van een nieuwe glasfabriek voor beeldbuizen voor televisies. Op de volgende pagina's vindt U informatie over het maken van glas, de werking van deze glasfabriek en de uitgevoerde deelprojekten. Meer info...

Producttracking systeem.
Het producttracking systeem vervolgt de producten vanaf geboorte, tot aan het verlaten van de productielijn. Om dit systeem te laten werken, is het nodig dat alle delen van de lijn de informatie beschikbaar stellen. Het producttracking systeem is dan ook niet zoiets als een PC, of andere hardware, maar het geheel van samenwerkende delen van de fabriek. Meer info...

Netwerk en servers.
Alle PLC's, Scada systemen, Servers, Meetmachines, Kwaliteits systemen zijn met elkaar verbonden via een netwerk. Het specificeren en ter plaatse laten installeren, configureren en testen van het netwerk, switches en servers is verzorgd. Meer info...

Dataflow van PLC naar Oracle database
De datakomende vanuit de PLC's wordt via een bepaalde route naar de Oracle database getransporteerd. Tevens vindt buffering plaats om verlies van data te voorkomen bij storingen en onderhoud. Meer info...

Database ontwerp en testen.
De data die door het producttracking systeem wordt gegenereerd, wordt opgeslagen in een database. Ten behoeve van rapportage wordt deze data bewerkt, om snellere toegang te verkrijgen. Het ontwerp van de database, het laten bouwen, en ter plaatse testen van het functioneren is uitgevoerd. Meer info...

Functionele specificaties.
Voor diverse machines en installatiedelen zijn functionele specificaties opgesteld, in samenwerking met de proces- en besturingsdeskundigen van de klant. Meer info...

Systeem integratie.
Om alle delen van de glasfabriek met elkaar als een geheel te laten samenwerken, is een deel van de systeem integratie uitgevoerd. Dit omvat het opstellen van interface specificaties en het coordineren van de uitvoering hiervan. Ook het testen van de producttacking data behoort tot de systeem integratie.

Projectmanagement.
Tijdens de bouw van de fabriek is een gedeelte van het management verzorgd. Het opstellen van capaciteitsplanningen voor de softwaremensen, het bewaken en rapporteren van de voortgang, het coordineren van de werkzaamheden van deze mensen.


Meer info...