Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Producttracking systeem.

Producttracking is het volgen van het product vanaf het maken van de portie glas tot aan het verlaten van de fabriek. Bij alle stappen van het productieproces worden gegevens, welke door de machines worden gegenereerd, verzameld, en bij het juiste product opgeslagen. De gegevens zijn globaal te verdelen in twee groepen:
 • Route gegevens.

  Er wordt vastgelegd welke route het product heeft afgelegd tijdens de productie. Bijvoorbeeld: er zijn meerdere vormen op de pers. Door vast te leggen welke producten in welke vorm zijn gemaakt, is van iedere vorm te achterhalen of deze goede producten of slechte producten levert. Indien een vorm slechte producten levert moet deze vorm worden gerepareerd of vervangen.


 • Process gegevens.

  Er wordt vastgelegd met welke parameters een product is geproduceerd. Bijvoorbeeld: de druk waarmee een product wordt geperst. Door het aantal afkeur producten te vergelijken met de persdruk is te achterhalen of er met de goede druk wordt geperst. Wordt er met de verkeerde druk geperst, dan wordt de druk anders ingesteld.
Hoe gaat producttracking in zijn werk?

Het product wordt op drie verschillende manieren gevolgd. Dit heeft te maken met zowel het product als de machines waarmee het product wordt bewerkt.
 • Warme producten.

  Vanaf het maken van de portie tot aan het eind van de koeloven is het product te warm om te voorzien van een barcode of andere markering. Het product krijgt dan ook een denkbeeldig nummer, dat bij het maken van de portie aan het product wordt toegekend. Gelijktijdig met het overgeven van het product van de ene machine naar de volgende machine, wordt het productnummer doorgegeven naar de volgende machine. Aan het eind van elke bewerking worden de gegevens en het denkbeeldige nummer naar de centrale database gestuurd.


 • Einde koeloven.

  Aan het einde van de koeloven zijn de producten koud genoeg om er een barcode op te plakken. Deze code wordt bij elke volgende machine gelezen, en met de gegevens meegestuurd naar de centrale database. Naast de barcode komt er een lasermarkering op elk product. Dit nummer wordt eveneens naar de centrale database gestuurd.


 • Polijsterij.

  De barcodestickers zijn niet bestand tegen het polijsten. Ze worden dan ook verwijderd voordat de producten de polijsterij binnen gaan. In de polijsterij is dus geen tracking per product mogelijk. Wel worden de nodige gegevens verzameld voor process optimalisatie.


Schematische weergave van de producttracking


Voorwaarden voor het goed functioneren van de producttracking:

Om de producttracking goed te laten functioneren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • Er moet een netwerk aanwezig zijn in de fabriek tussen alle PLC's, PC's en servers.
 • Er moet een centrale database zijn waarin alle gegevens worden opgeslagen
 • De software in de besturingssystemen moet de data ter beschikking stellen
 • De PLC's moeten onderling communiceren voor het oversturen van productinformatie
 • De informatie in de database moet toegankelijk zijn voor de belanghebbenden


Terug...

Meer info...