Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Database ontwerp en testen.

Het opstellen van de functionele specificatie, het laten bouwen van de Oracle database en het testen van de procedures met real time data is door Laveaux Software Engineering verzorgd. Er zijn procedures gebouwd voor de volgende functies:
 • Het maken en vullen van buffertabellen
 • Het opslaan van de producttracking data
 • Het opslaan van data van het batchhouse
 • Het opslaan van tijdgerelateerde data
 • Het opslaan van data van de product meetkamer
 • Het tellen van producten
 • Het tellen van fouten
 • Het bijwerken van proces parameters
 • het verzamelen van historische data
 • Rapportages (zowel views als stored procedures)
De data in de database wordt opgeslagen in diverse soorten tabellen. Dit zijn:
 • Buffertabellen.
  In deze tabellen wordt de data opgeslagen alvorens te worden verwerkt. De reden is dat bij wijziging van de data, dus als er metingen bijkomen, of het formaat van de data wijzigt, er via een procedure een nieuwe buffertabel wordt aangemaakt. Op deze manier wordt in elk gaval alle aangeboden data opgeslagen. Ook wordt er een (1) buffertabel per datagenerator aangemaakt.


 • Procestabellen.
  Alle data komende uit het producttracking systeem, batchouse, tijdgerelateerde en meetkamer data. Bij het kopieren van de data van de buffertabellen naar de processtabellen wordt de data soms gegroepeerd of juist opgesplits, afhankelijk van de benodigde rapportage en wensen van de processtechnologen. Behalve data die bij elk poduct wordt opgeslagen, is er ook nog data die op tijdbasis wordt opgeslagen (bijvoorbeeld oventemperaturen), en data die op batchbasis wordt opgeslagen (data uit het batchhouse).


 • Configuratietabellen.
  In deze tabellen ligt vast hoe de data moet worden bewerkt. Waar moet de data naar toe van de buffertabel naar de processtabel. Ook kan het verzamelen van data worden gestart en gestopt per deelproces. Dit is nodig tijden het testen. Verder ligt in deze tabellen vast welke data wanneer moet worden gewist uit de database.


 • Teltabellen.
  In deze tabellen liggen de aantallen vast van de gemaakte producten, en de eventuele opgetreden en geconstateerde fouten. Hiermee is een snelle rapportage mogelijk. Er wordt geteld op basis van 1/8, hele uren en etmaal. Verder wordt het aantal gekonstateerde fouten per machine vastgelegd. Hiermee kunnen verschillen in performance tussen identieke machines worden geanalyseerd en verholpen.


 • Historie tabellen.
  In deze tabellen ligt de route van elk product vast. Wordt gebruikt om de route van een product snel te kunnen terugvinden.


 • Meta data tabellen.
  In deze tabellen ligt vast hoe de fabriek is opgebouwd. Welke datapunten er zijn, wat het formaat van de data is, welke machines, afdelingen en processen er zijn, tijden van shifts enzovoort. Ook is er een tabel met alle proces parameters die er in de fabriek worden gemeten.


 • Meetresultaten Productmetingen.
  De resultaten van de metingen die in de meetkamer worden uitgevoerd, worden lokaal opgeslagen. Een kopie van alle resultaten wordt in de Oracle dataabse opgeslagen. Hiervoor wordt hetzelfde systeem gebruikt als bij de producttracking. Het product wordt echter niet geidentificeerd met productnummer, maar met de ingegraveerde lasermarkering.


 • Meetresultaten gereedschapsmetingen.
  De gereedschapsmetingen worden met een 3 dimensionale meetmachine uitgevoerd. De resultaten liggen lokaal vast in een SQL server database. Via replicatie worden de gewenste tabellen gekopieerd naar de Oracle database.

datacollectiesysteemTerug...

Meer info...