Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Home

Robot programma's

Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling welke wordt toegepast op lasrobots. De robot programma's passen zich aan aan het product dat wordt bewerkt, zonder dat voor iedere productwijziging een robot programmeur nodig is. Bereikt wordt dit op meerdere manieren. Een ervan is het aftasten van het product of producten voordat de bewerking plaatsvind, een andere is het productontwerp lezen en gebruiken voor de generatie van het robotprogramma. Een combinatie van beide wordt ook gebruikt.

Product aftasten

Het aftasten van een product wordt gedaan met een laserscanner. Een laser scanner levert het exacte profiel van het product. Hierruit wordt afgeleid wat er precies moet worden gelast. Dus waar de (volgende) las moet komen te liggen, hoe dik/breed deze moet zijn of welk volume moet worden opgevuld. Ook een voorbewerking zoals snijden (ook bevel snijden) wordt gedaan op basis van de afgetaste, werkelijke, producten.

Product ontwerp lezen

Het productontwerp kan op veel manieren en met diverse formaten door een robot worden gelezen. Gebruikt zijn bijvoorbeeld autocad en excel. Aan de hand van het product ontwerp wordt het robot programma automatisch aangepast aan elk product. Uiteraard binnen de beperkingen van de gekozen robot. Ook dienen de producten en gebruikte lasmethode enigzins op elkaar te lijken.

Combinatie van beide

In dit geval wordt het productontwerp gelezen en hieruit een robot programma gegenereerd dat het werkelijke product gaat aftasten. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt het robotprogramma gegenereerd dat de eigenlijke bewerking van het product uitvoert.