Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Home

Machine besturingen

Ieder machine automatiserings bedrijf kan U machinale besturingen op maat leveren. Meestal zorgt een PLC hierbij voor de besturing van de machine. De bediening en visualisatie van de machine wordt verzorgd via een Operator paneel of een Scada PC.

Daar de besturingssystemen complexer worden door de toenemende eisen en mogelijkheden is het enkel programmeren van de besturingssystemen niet meer voldoende om jarenlang plezier te hebben van uw apparatuur. Dit uit zich vooral door:
 • Het regelmatig optreden van software gerelateerde storingen
 • Het moeizame vinden en kunnen oplossen van dit soort storingen
 • Het wijzigen van software heeft onvoorziene gevolgen
 • Het uitbreiden van de installatie is tijdrovend
Een mogelijke oplossing voor de genoemde problemen is:


Gestructureerd Gedocumenteerd Ontwerpen.


Gestructureerd ontwerpen betreft zowel de werkwijze van het komen tot een ontwerp voor een besturingssysteem, als het besturingssysteem zelf.

Het ontwerpen van een besturingssysteem kenmerkt een aantal fasen welke moeten worden doorlopen. Aan het eind van elke fase moeten controlepunten zijn afgerond voor aan de volgende fase wordt begonnen. De te onderscheiden fasen en controlepunten worden direct aan het begin van het projekt met de opdrachtgever vastgelegd.

Het besturingssysteem moet een duidelijk structuur krijgen om de hierbovengenoemde problemen te voorkomen. Het moet duidelijk zijn waar welke funkties worden uitgevoerd, wat de interactie is tussen de diverse delen van het besturingssysteem. Standarisate van (delen van) de besturingssoftware is hierbij een effectief hulpmiddel.

Gedocumenteerd ontwerpen is het vastleggen van alle aspecten van een machinale besturing. Niet enkel gebaseerd op vastleggen van hetgeen nodig is voor de bouw en inbedrijfname van een machine maar ook hetgeen nodig is voor onderhoud en uitbreiding van een machine.

De documentatie dient ervoor te zorgen dat voordat aan de bouw van de software wordt begonnen het tussen klant en leverancier duidelijk is wat er wordt gemaakt. Tijdens de bouw en in bedrijfname dient de documentatie als hulpmiddel bij het uitvoeren van de testen. Tijdens en na de inbedrijfname dient de documentatie als hulpmiddel voor het opleiden van operators en naslagwerk voor de technische dienst bij het oplossen van storingen. Bij het aanpassen van uw machine dient de documentatie inzicht te geven aan de engineer die deze aanpassing gaat uitvoeren.

Voorbeeld van dokumenten welke bij een ontwerp kunnen horen:
 • P&ID: ook voor machines toepasbaar!
 • Funktionele beschijving
 • Structuur tekening
 • Interface beschrijving/lijst
 • Datapuntenlijst
 • Parameterlijst
 • Alarmlijst
 • Flowcharts
 • Regelschema's
 • Meer ...