Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Afvalwaterzuivering

Dit project betrof het inbedrijfstellen van een gedeelte van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het biogas dat in de afvalwaterzuiveringsinstallatie ontstaat wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken met behulp van generatoren. Om dit biogas geschikt te maken hiervoor, moet het worden gedroogd en op druk gebracht. Het in bedrijf stellen van deze installatie is uitgevoerd. In dit geval betrof het niet alleen het inbedrijf stellen van de software van deze installatie, maar ook alle elektrische en mechanische onderdelen.

De installatie bestaat uit twee stuks koeldrogers, met de bijbehorende pompensets voor het afvoeren van condenswater, en een drietal toerengeregelde gascompressors. De installatie heeft interfaces met de besturing van de generatoren, en met de bovenliggende plantbesturing. Een gas analysestation maakt ook deel uit van de installatie. Hier wordt onder andere de concentratie zuurstof en zwavelstofgas van het biogas gemeten. Deze concentraties worden doorgegeven naar de ontzwavelingsinstallatie.

PLC bedienscherm
Schema op het bedienpaneel.

Besturing generatoren
De generator sets.

Automatisering waterzuivering
Bezinkbaden.