Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Dataflow van PLC naar Oracle database.

De door de PLC's gegenereerde data wordt via de volgende route opgeslagen in een centrale database:
  • Datablok in PLC.
  • Access database in Scada systeem.
  • Datafiles in message servers.
  • Oracle database in HP server.
De PLC verzamelt de data welke naar het producttracking systeem moet worden gestuurd, en zet deze klaar in een datablok. Ook verzorgt de PLC het doorsturen van het productnummer, komende van zijn voorganger, naar de volgende PLC. Dit gebeurt gelijktijdig met het doorgeven van het product naar de volgende machine. Daar waar geen productnummer wordt gebruikt maar barcode, wordt deze met een barcodescanner gelezen, en samen met de data doorgestuurd.

Het Scada systeem (in deze glasfabriek een eigen ontwikkeling van de klant) leest de data uit het datablok van de PLC. Dit gebeurt via OPC server. De data wordt in een Access database gebufferd. Hierin bevindt zich de data van 1000 producten. Deze buffering zorgt ervoor dat bij een kortstondige netwerk uitval geen data verloren gaat. Ook is deze data vaak toegankelijk voor de operator die dit kan gebruiken voor zijn machine instellingen.

Via een interface wordt de data uit de Access buffer gelezen en naar de message servers gestuurd. In deze message servers vindt eveneens buffering plaats. De data van ongeveer 3 tot 5 dagen wordt er gebufferd. Hierdoor is het mogelijk onderhoud te plegen aan de HP server, zonder dat data verloren gaat. Verder zorgen de message server voor een lagere belasting van de HP server, omdat ze het grootste gedeelte van de communicatie met de vele Scada systemen voor hun rekening nemen.

Op de HP server draait een Oracle database waar de data wordt gebufferd, opgeslagen en voorbewerkt ten behoeve van de rapportages. De voorbeweking bestaat hoofdzakelijk uit tellingen ten behoeve van de yield berekeningen en het maken van tabellen met product historie. Ook zijn er tabellen met basisdata waar de structuur van de fabriek is vastgelegd, producttype lijsten en dergelijk. Dan zijn er nog enkele scripts die zorgen voor een dageijkse backup van data, en voor het verwijderen van oude data uit de database. Deze kan ook naar tape worden geschreven.

Een Internet server zorgt voor de Internet pagina's waarmee de data toegangkelijk wordt gemaakt voor operators, process engineers en lijnmanagers. Deze server en de ASP scripts vielen buiten de scope van Laveaux Software Engineering.

In het diagram is de route van de data aangegeven, komende van de PLC beneden, via Scada systemen en message servers naar de Oracle database.

datacollectiesysteem

Terug...

Meer info...