Laveaux Software Engineering BV
Beekhoverstraat 10
6166 AC Geleen
tel: 046-475 21 24
info@laveaux.org


Home     Projecten    
Projecten machine besturing
Projecten datacollectie Projecten infratechniek Projecten robots

Functionele specificaties.

Van de volgende fabrieksdelen zijn (functionele) specificaties opgesteld:
 • Algemene opzet glasfabriek
  Met deze specificatie was het mogelijk om nieuwkomers binen het projectteam snel inzicht te geven in het functioneren van deze glasfabriek, en ze bekend te maken met de gebruikte begrippen.


 • Perskoeling
  De perskoeling is het systeem dat ervoor zorgt dat de pers geconditioneerde lucht krijgt waarmee de producten en de pers zelf worden gekoeld. Ook de waterkoeling van de stempel is deel van deze specificatie. Meer info...


 • Warm transport
  Meer info...


 • Pen insmelt machines
  Meer info...


 • Interface koeloven
  Daar de koeloven door de klant werd toegeleverd, moest enkel (en vooral!) de interface met de koeloven worden gespecificeerd. Meer info...


 • Backend
  Meer info...


 • Netwerk en servers
  Meer info...


 • Opzet datacollectiesysteem
  Deze specificatie beschrijft de structuur van datacollectie welke gebaseerd is op het 5 lagen systeem: I/O, PLC, SCADA, MES en ERP. De eerste 4 lagen van dit systeem zijn geimplementeerd in de glasfabriek. De specificatie is bedoeld om de teamleden inzicht te geven in de structuur, werking en de samenhang tussen alle systemen die met de producttracking data te maken hebben.


 • Oracle database
  Behalve de genoemde Oracle functionaliteit is eveneens vastgelegd wanneer een bepaalde set data moet worden verstuurd. Sommige machines sturen meerdere sets met data. Deze informatie was vooral van belang voor de PLC engineers. Er worden ruim 30 sets met data per product gestuurd. Meer info...


 • Datapuntenlijst
  Alle datapunten van de glasfabriek zijn in een excel lijst opgenomen. De definitie van de punten ging van datablock en adres in de PLC, via Access tabelnaam en kolomnaam in het Scada system, message server veldnaam en groepsnaam, tot en met Oracle tabel- en veldnaam. Het formaat in alle applicaties was eveneens vastgelegd. Op deze manier is het voor alle software engineers eenduidig waar een bepaald datapunt voor staat, waar het in welke applicatie te vinden is, en wat zijn route is. De excel lijst word tevens gebruikt om via een VBA applicatie een gedeelte van de software sources aan te maken. Als laatste dient de lijst nom om bij het testen bij te houden wat de status is van elk datapunt. Er zijn ruim 3500 datapunten, exclusief de gereedschapsmetingen.
De machine gebaseerde specificaties omschrijven het volgende:
 • Het proces
 • De equipment
 • Besturingssysteem
 • Normaal functioneren en uitzonderingssituaties
 • Mens-machine interface
 • Scada systeem
 • Onderhoud en callibratie
 • Externe interfaces
 • Risiko analyse
 • Omgevingsparameters
 • Productie data
 • Te gebruiken standaards


Terug...